Jumalateenistused

3.pühapäev pärast nelipüha

21. juuni kell 11.00 armulauaga jumalateenistus

4. pühapäev pärast nelipüha

28. juuni kell 11.00 armulauaga jumalateenistus

5. pühapäev pärast nelipüha

5. juuli kell 11.00  armulauaga jumalateenistus

SURNUAIAPÜHAD 2020a.

24. juuni kell 11.00 Jaani-Peebu kalmistul

kell 12.00 armulauatalitus Rõuge kirikus

12. juuli kell 11.00 Nogopalu kalmistul

kell 12.00 armulauatalitus Rõuge kirikus

kell 13.00 Rõuge Vanal kalmistul

26. juuli kell 11.00 Vana-Roosa kalmistul

kell 12.00 armulauatalitus Vana-Roosa kirikus

9. august kell 11.00 Pütsepa kalmistul

kell 12.00 armulauatalitus Ruusmäe kirikus

kell 13.00 Plaani kalmistul