Toetus LEADER-meetmest kiriku elektrisüsteemi renoveerimiseks.

Rõuge kogudus on saanud toetusts LEADER-meetmest, strateegiast 1.1: Kogukondlik areng aastal 2022.

Projekti raames muudetakse kirikuhoone elektrisüsteemi renoveerimise ja parendamisega kirikuhoone kui külakogukonna (kihelkonna) tõmbekeskus energiasäästlikumaks ja jätkusuutlikumaks ning seeläbi luuakse kogukonna terviklikuks ja järjepidevaks arenguks sobivad ja tegevust soosivad tingimused. Projekt toetab oluliselt kogukonna arengut seeläbi, et säilib piirkondlik kultuuri- ja identiteedipärand, elavneb piirkondlik kultuuri- ja muusikaelu. Projekt täiendab kirikuruumi elektri- ja valgustussüsteemi.