Annetused

Kogudus majandab ennast liikmeannetustest. Liikmeannetus on koguduseliikme poolt oma kogudusele tehtav iga-aastane annetus.

Liikmeannetuse suurus on iga annetaja enda määrata, kuid soovituslik on 1% aastasissetulekust. See tähendab, et miinimumpalga (725.- EUR) puhul oleks annetuse soovituslik summa: 87.- EUR. Keskmise palga puhul (1 685.- EUR) 202.- EUR jne.

Kuidas liikmeanntust tasuda:

  1. Püsikorraldusega pangast. Aastase liikmeannetuse jagamine igakuiseks makseks pangast püsikorralduse kaudu on kõige lihtsam ja kindlam viis.
  2. Pangaülekande kaudu aastas ühekordse annetusena.
  3. Nutirakenduse mTasku abil. (juhend mTasku kasutamiseks)
  4. Sularahalise annetusena koguduse kantseleis või kirikus.

Koguduse arveldusarved:

SEB EE501010402007421005

LHV EE207700771009030698

COOP EE684204278628294602

Miks liikmeannetust tasuda? Kirik kannab Kristuse antud misjonikäsku kuulutada jumalariiki. Matteuse evangeeliumis ütleb Jeesus: “Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:18-20)

Liikmeannetuse tasumine on üks oluline viis, kuidas jumalariigi kuulutamise töös anda ristiinimesena oma panus.

Lisainfo: Koguduse liikmeannetused on maksuvabad. Liikmeannetuse tasumine annab õiguse valida koguduse nõukogu ning sellesse kandideerida. Liikmeannetuse mittetasumine ei piira koguduse liikme õigusi kiriklikest talitustest osa võtmisel. KÕIK ON ALATI KIRIKUSSE OODATUD.

TÄNAME KÕIGI ANNETUSTE EEST!

JUMALA RAHU JÄÄGU TEIEGA!