Jumalateenistused

Vana-aasta õhtu, 31. detsember

kell 14.00 armulauaga jumalateenistus Vana-Roosa kirikus

kell 18.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge kirikus

kell 24.00 kesköine uue aasta alguspalvus Rõuge kirikus

Toetus LEADER-meetmest kiriku elektrisüsteemi renoveerimiseks.

Rõuge kogudus on saanud toetusts LEADER-meetmest, strateegiast 1.1: Kogukondlik areng aastal 2022.

Projekti raames muudetakse kirikuhoone elektrisüsteemi renoveerimise ja parendamisega kirikuhoone kui külakogukonna (kihelkonna) tõmbekeskus energiasäästlikumaks ja jätkusuutlikumaks ning seeläbi luuakse kogukonna terviklikuks ja järjepidevaks arenguks sobivad ja tegevust soosivad tingimused. Projekt toetab oluliselt kogukonna arengut seeläbi, et säilib piirkondlik kultuuri- ja identiteedipärand, elavneb piirkondlik kultuuri- ja muusikaelu. Projekt täiendab kirikuruumi elektri- ja valgustussüsteemi.

Tornikuke- ja kera õnnistamise päev.

Rõuge kogudusel on heameel teatada, et uue tornikuke ja -kera valmistamiseks läbiviidud toetuste kogumine on tänaseks lõppenud ning summa, milleks oli 12 800 EUR, on kokku saadud.

Suur tänu igale toetajale!