Jumalateenistused

Palmipuudepüha

 2. aprill kell 11.00 armulauaga jumalateenistus

Suur Neljapäev

6. aprill kell 18.00 armulauaga jumalateenistus

Suur Reede

7. aprill kell 14.00 Jumalateenistus Ruusmäel

              kell 16.00 Jumalateenistus Vana-Roosas

              kell 18.00 Jumalateenistus Rõuge 

Ülestõusmispüha 

9. aprill kell 11.00 armulauaga jumalateenistus

Ülestõusmisaja 2. pühapäev 

16. aprill kell 11.00 armulauaga jumalateenistus

Ülestõusmisaja 3. pühapäev 

23. aprill kell 11.00 armulauaga jumalateenistus

Ülestõusmisaja 4. pühapäev 

30. aprill kell 11.00 armulauaga jumalateenistus

Toetus LEADER-meetmest kiriku elektrisüsteemi renoveerimiseks.

Rõuge kogudus on saanud toetusts LEADER-meetmest, strateegiast 1.1: Kogukondlik areng aastal 2022.

Projekti raames muudetakse kirikuhoone elektrisüsteemi renoveerimise ja parendamisega kirikuhoone kui külakogukonna (kihelkonna) tõmbekeskus energiasäästlikumaks ja jätkusuutlikumaks ning seeläbi luuakse kogukonna terviklikuks ja järjepidevaks arenguks sobivad ja tegevust soosivad tingimused. Projekt toetab oluliselt kogukonna arengut seeläbi, et säilib piirkondlik kultuuri- ja identiteedipärand, elavneb piirkondlik kultuuri- ja muusikaelu. Projekt täiendab kirikuruumi elektri- ja valgustussüsteemi.

Tornikuke- ja kera õnnistamise päev.

Rõuge kogudusel on heameel teatada, et uue tornikuke ja -kera valmistamiseks läbiviidud toetuste kogumine on tänaseks lõppenud ning summa, milleks oli 12 800 EUR, on kokku saadud.

Suur tänu igale toetajale!