(Untitled)

Jumalateenistused

Nelipüha, 23. mai

kell 11.00 Jumalateenistus Rõuge kirikus

kell 12.00 koguduse täiskogu koosolek Rõuge kirikus

Kolmainujumalapüha, 30. mai

kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge kirikus

kell 12.00 koguduse nõukogu koosolek Rõuge kirikus

2. pühapäev pärast nelipüha, 6. juuni

kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge kirikus

3. pühapäev pärast nelipüha, 13. juuni

kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge kirikus

kell 12.30 suveleeri algus kogudusemajas

Rõuge kiriku aknaprojekt

Rõuge kiriku akende restaureerimine on osa kiriku soojustamistöödest. Kui aknad on soojapidavad, saab minna edasi kiriku küttesüsteemi projektiga.

Käesoleval 2019 aastal on kavas restaureerida kaks kiriku akent, mis asuvad altariruumis, kumbki aken maksab 2500 eurot.

Kogume annetusi Rõuge Maarja koguduse SEB EE501010402007421005
arveldusarvele. Selgitusse kirjuta sõna „AKEN”.

Akende projekt toimub koostöös Samson-Himmelstjerna sihtasutusega.