Rõuge kiriku vihmaveesüsteemi ehitus

Muinsuskaitseameti projektiraha toel alustas kogudus aprillikuus kaua oodatud vihmaveesüsteemi ehitust, mis katusele koguneva vee kirikuhoonest eemale juhib. Suurprojekti käigus saavad kiriku põhihoone katuse servad uued veerennid ja vihmaveetorud, katus saab peale kaitsva värvikihi, seinaäärest eemaldatakse liigne pinnas ja paigaldatakse maakividest panus. Ka kõige kehvemas seisus olevad aknad lõunapoolsel küljel saavad restaureeritud ning kivist aknalauad plekiga kaetud. Tööde teostaja on OÜ Majakratt koos oma partneritega.

Kirik tuulekindlaks

Rõuge kiriku suures saali põhjapoolses seinas asub uks, mille vahelt tuiskab sisse lund ja vihma. Kahjuks seda suurt ust ei aita parandamine, vaid see tuleb asendada uuega. Vajame selleks annetajate abi, et saada suur kirikusaal veelgi soojapidavamaks ja tuulekindlamaks. Tahame annetustena koguda 3700 eurot, mis on uue ukse ja selle paigaldustööde maksumus.

Annetada saab Rõuge kiriku kantseleis või ülekandega EELK Rõuge Maarja koguduse kontole selgitusega „kiriku uks“. Kõigi annetajate nimed kirjutatakse uue ukse sisse, järgmistele põlvedele uudistamiseks.

Toetus KOP2023-meetmest kiriku küttesüsteemi edendamiseks.

Rõuge kogudus on saanud toetust KOP2023-meetmest “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“.

Projekti raames osteti kolm portatiivset infrapuna soojuskiirgurit, mis on mõeldud esinejatele külmal perioodil kirikuhoones kontserttegevuse võimaldamiseks, seda eriti naturaalseid instrumente kasutavate esinejate puhul. Samuti on kiriku käärkambrisse soetatud diiselküttel töötav infrapunakiirgur, mis annab esinejatele võimaluse kasutada köetud käärkambrit proovi- või riietusruumina .

Tornikuke- ja kera õnnistamise päev.

Rõuge kogudusel on heameel teatada, et uue tornikuke ja -kera valmistamiseks läbiviidud toetuste kogumine on tänaseks lõppenud ning summa, milleks oli 12 800 EUR, on kokku saadud.

Suur tänu igale toetajale!

Jumalateenistused

1. advendil, 03. detsembril 

kell 11.00 jumalateenistus

2. advendil 10. detsembril 

kell 11.00 jumalateenistus 

16. detsembril KONTSERT Rõuge kirikus

kell 17.00 esineb: Tartu Saksikoor 

3. advendil, 17 detsembril 

kell 11.00 jumalateesnistus

Jõululaupäev, 24. detsember

kell 11.00 jumalateenistus Rõuge kirikus 

kell 14.00 jumalateenistus Vana-Roosa kirikus

kell 17.00 JÕULUKONTSERTRõuge kirikus esinevad: Indrek Hunt ja Kadri Karu

kell 18.00 jumalateenistus Rõuge kirikus 

1.jõulupüha, 25. detsember

kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge kirikus

kell 14.00 armulauaga jumalateenistus Ruusmäe kirikus

2.jõulupüha, 26.detsember

kell 11.00 armulauaga jumalateenistus Rõuge kirikus

Vana-aasta õhtu, 31. detsember

kell 14.00 armulauaga jumalateenistus Vana-Roosa kirikus

kell 18.00 KONTSERTJUMALATEENISTUS Rõuge kirikus esineb: Meelis ja Katrin duo 

kell 24.00 kesköine uue aasta alguspalvus Rõuge kirikus